What is Mediation?

What is Mediation?

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir.

Arabuluculuk, taraflar arasındaki ihtilafın objektif, tarafsız, bağımsız uzman üçüncü kişi yönetiminde çeşitli müzakere yöntemlerinin kullanılması vasıtası ile taraflarca çözüme ulaştırıldığı bir süreçtir. Arabuluculuk yolu ile taraflar aralarındaki hukuki ihtilafları yargıya başvurmadan ya da yargıya başvurdukları esnada, tarafsız, bağımsız ve eğitim almış üçüncü kişi yardımı ile çözebilmektedir.

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların dostane yollarla çözümlenmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.

Günümüzde giderek artan sayıda ticari sözleşmede arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine yer verilmekte hatta bazı yargı sistemlerinde bu yöntemlere başvurulması zorunlu kabul edilmektedir.