Mediation in Turkish Law

Mediation in Turkish Law

Arabuluculuk ülkemizde 1990’lı yılların sonu itibarıyla, özellikle başta akademik çevrelerce üzerinde durulan ve tartışmalar yapılan ve bilimsel makaleler, raporlar yazılmıştır. Arabuluculuk hakkındaki bilimsel tartışma ve çalışmaların istenen yoğunluğa ulaşması ile birlikte bu konuda yasa çalışmaları yapmak için bir bilim komisyonu kurulmuştur. Komisyonunun uzun süre dünya örneklerini inceleyerek yaptığı çalışmanın sonunda 03.06.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”, 7 Haziran 2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaşmıştır.

Ülkemizde 01.01.2018'den itibaren iş uyuşmazlıkları ve 01.01.2019'dan itibaren ticari uyuşmazlıkların dava açılmadan önce arabuluculuk yöntemine başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Günümüzde giderek artan sayıda ticari sözleşmede arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine yer verilmekte hatta bazı yargı sistemlerinde bu yöntemlere başvurulması zorunlu kabul edilmektedir.